Wie / Wat we zijn

About

BeHPR

De BeHPR vzw-asbl werd opgericht in maart 2013.
BeHPR is een initiatief van de KBVR en verschillende zorgprofessionals.
De bestuursleden zijn dan ook health professionals uit verschillende disciplines: ergotherapeuten, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, podologen en verpleegkundigen.

De BeHPR vzw-asbl heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Structureel overleg en samenwerking mogelijk maken tussen de diverse niet-medische zorgverstrekkers (health professionals) binnen de reumatologie, met als ultieme doel om kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg te verlenen aan personen met een reumatische aandoening.
- Organisatie van gespecialiseerde opleiding en navorming in de reumatologie - Via interdisciplinaire samenwerking binnen de reumatologie zoals wetenschappelijk onderzoek en sensibilisatiecampagnes streven naar een optimalisatie van zorg.
- Structureel overleg en samenwerking mogelijk maken met de KBVR-SRBR vzw-asbl en andere belanghebbenden, in het bijzonder op het vlak van opleiding, navorming, congressen en belangrijke initiatieven.
- Structureel overleg en samenwerking mogelijk maken met de representatieve patiëntenorganisaties binnen de reumatologie.
- Structureel overleg en samenwerking mogelijk maken met de EULAR Health Professionals in Rheumatology.

BeHPR STAAT VOOR:

01.

NETWERKING

02.

SAMENWERKING

03.

EDUCATIE

HET BESTUUR:

Thanny Bries

Coördinator
Reumaverpleegkundige
Reuma Instituut Hasselt

Tanja De Bruyn

Secretaris en schatbewaarder
Reumaverpleegkundige
ZNA